Konsten att utveckla människobyn.

Huruvida människobyn fungerar eller ej, beror på hur väl de människor som en gång planerade den, förstod de önskningar och behov som byborna hade. Planeringen kan göras på slentrian, med siktet inställt på stordrift. Eller så kan byn planeras med eftertanke och utvecklas långsiktigt, med insikten att människor ska må bra. Då trivs byborna och ringarna sprids på vattnet, likt en glad Jamaica-reggae i sommarradion. Samtidigt byggs en mängd kvalitativa värden, varav många svårligen låter sig mätas i monetära termer. Du behöver nog inte fundera särskilt länge på vilket av synsätten som gäller hos oss. Redan i vårt företagsnamn finner du en ledtråd till vilken tidshorisont vi arbetar med.

Förvandla något fult...

Förvandling. Att göra det osköna skönt. Vår specialitet är att hitta en yta som är antingen bortglömd eller som används till saker som grannarna i längden inte vill ha där. En bensinmack? Kanske en verkstad? Därefter planerar, initierar och genomför vi förvandlingen från grå/brun/skräpig yta, till en plats där människor vill bo och trivas. Så kan vårt ena ben sammanfattas. ↓

När så skett och byggnationen är avslutad, är det vår ambition att förvalta merparten av de fastigheter vi har utvecklat på lång sikt, utan tidsbegränsning (Aeonic är ett gammalt engelskt ord med betydelsen tidlös, bestående).
Detta betyder att vi har ett långsiktigt perspektiv på allt från planering, projektering, materialval och byggnation till energieffektivitet och löpande förvaltning. Vi ägnar stor möda åt att förstå människors behov och önskemål; hur deras vardag ser ut och hur detta påverkar ett områdes flöden och grundläggande funktioner. ↓

till en grönare adress...

där ängsväxter trivs...

Lika noga är vi att våra projekt fungerar med platsens ekologi. Vilka växter förekommer lokalt? Kan genomtänkta dagvattenlösningar underlätta för det lokala djurlivet? Finns möjlighet att komplettera med växter och sedumtak för att locka bin och insekter. Och där har vi vårt andra ben; en långsiktig och naturligt hållbar förvaltning. ↓

Utgångspunkten är att varje projekt ska lämna ett positivt avtryck i närområdet. Och bibehålla sin kvalitet under lång tid.
Kvalitet… ett begrepp nedslitet till oigenkännlighet. Dessutom en upplevd egenskap, svår att definiera. Men vi är övertygade om att vår tolkning av kvalitet, blir mer påtaglig för varje år som människor lever och verkar i våra hus. Eller för varje generation.
Som det där jeansmärket en gång formulerade saken: Quality never goes out of style.

...precis lika bra som vi.