Nynäshamn
Nornan 22 & 24

Har du en böljande glasvas hemma, så kan den mycket väl vara skapad 1937 av den finske nationalarkitekten Alvar Aalto. De böljande linjerna, så typiska för Aalto, var även centrala i hans planering av delar av Nynäshamn. Här bejakas naturliga nivåskillnader. Om du ankommer per båt, är vattentornet och de åtta Heimdalshusen från 1948 synliga från många sjömils håll. Visionen är förtätning och mer stadskaraktär. Vårt bidrag är beläget bara hundra meter från höghusen. Vår ambition är att komplettera entrén till Nynämshamns centrala sjukhusområde med flerbostadshus. Dessa klättrar upp på en brant bergknalle och möter stadens existerande skyline. Vyerna härifrån borgar för de blommigaste av beskrivningar i mäklarnas prospekt. Klättrar du upp, och blickar nordost mot Mysingen eller söderut mot Järflotta och Gunnarsstenarna, är det bara att andas och ta intryck av det vackraste Sverige har: Sjöutsikt.

Fastigheterna ligger på Idunvägen 5 och 7 och angränsar i söder till sjukhuset i centrala Nynäshamn. Området utgör enligt översiktsplanen tyngdpunkt för Nynäshamns fortsatta utveckling.

Nuläge

Fastigheten är delvis obebyggd. Vi driver framtagandet av ny detaljplan medan vår JV-partner sköter förvaltningen. Här vill vi utveckla och bygga hyresrättslägenheter för egen långsiktig förvaltning.

Vision

Vi följer topografin. I arkitektförslaget utnyttjas den höga kullen och skärgårdslandskapets karaktär. Ett bostadshus i vinkel och ett punkthus. Effektiv markanvändning på en plats med unik utsikt.

Vision

Den här volymskissen visar tomten norrifrån. Den stora byggnaden i vänsterkant är Nynäshamns sjukhus. Redan bekant med staden? Då vet du också hur centralt denna fastighet kommer att vara belägen.

Status

Idé / förstudie

Planbesked

Detaljplanearbete

Laga kraft

Bygglovsansökan

Fakta

Område:
Nynäshamn
Kommun:
Nynäshamn
Adress:
Idunvägen 5-7
Fastighetsbetckning:
Nornan 22 och 24
Fastighetstyp:
Småhusfastighet och obebyggd tomt
Yta:
200 kvm
Markareal:
2519 kvm
Planerad utveckling:
Bostäder; JV med flerbostadshus