Tullinge
Solliden 2

I vår bransch, brukar man säga att läget är viktigt. Följt av läget, och sedan kommer läget. Så låt oss prata läge: Sex stationer och 19 minuters pendeltågsresa härifrån, så kliver du av mitt på Södermalm. Så nära innerstaden är du på perrongen i Tullinge. Och perrongen är i sin tur bara 300 meter från vårt projekt, där vi önskar uppföra 5 000 kvadratmeter bostäder. Dessa är belägna intill Tullinges blivande nya centrumtorg, vilket ska ersätta dagens skuggiga baksida från 1991. I och med detta blir vår adress, på intilliggande Sunnanvägen, än mer attraktiv. En grön omgörning av området är visionen, vilket rimmar väl med den kända visan Blåsippan ute i backarna står, komponerad av Tullinges genom tiderna största kändis.

Det är ingen överdrift att kalla läget centralt. 300 meter från pendeltåget och 220 meter från Tullinge Torg. Tar det mer än tre minuter dit, så har du strosat snarare än promenerat…

Nuläge

2019 godkändes detaljplanprogrammet för centrala Tullinge. Ett grönt centrum med parker, stadskvarter och tillgänglig tågstation. Detaljplanprocess påbörjas ≈ 2023.

Vision

Att utveckla och bygga bostadslägenheter för egen långsiktig förvaltning samt söka direktanvisning av angränsande kommunala byggrätter.

Vision

Här ses volymskisser på våra föreslagna fastigheter från söder. De större huskropparna i förgrunden utgör ett effektivt bullerskydd mot järnväg och Huddingevägen.

Status

Idé / förstudie

Planbesked

Detaljplanearbete

Laga kraft

Bygglovsansökan

Fakta

Område:
Tullinge
Kommun:
Botkyrka
Adress:
Sunnanvägen 25
Fastighetsbetckning:
Solliden 2
Fastighetstyp:
Småhusfastighet och obebyggd tomt
Yta:
520 kvm
Markareal:
2569 kvm
Planerad utveckling:
Bostäder; JV med flerbostadshus