Ekonomisk hållbarhet
– det långa perspektivet.

Ekonomi är något centralt i vår verksamhet. Det gäller såväl då vi diskuterar dispositionen av en stadsdel eller hur stor en lägenhet bör vara, som de uppvärmningssystem som kan sänka energiförbrukningen i våra hus. Minst lika centralt för oss är långsiktighet. Kvartalsekonomi och snabba cash är inte en dans vi dansar. Vår ordinarie tidshorisont är en livstid. Tillsätt lite gammaldags sparsamhet och du har börjat förstå Aeonic.

Att planera, bygga och utveckla med en sådan tidshorisont är en förutsättning för kvalitet. Material och tekniker ska tåla ögats nötning och att slitas på av boende och gäster. Den kvalitet som då uppstår, är inte bara funktionell – den gör också att vi trivs och mår bättre i husen. Och den bidrar till att våra byggnader blir långsiktigt ekonomiskt sunda. Det existerar inget motsatsförhållande mellan ekonomi och ekologi. Åtminstone inte för oss som ser affären på lång sikt.

Dagens dos av buzzwords.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hitta rättvisa och resurseffektiva affärsmodeller. De som lever på att anordna seminarier, använder gärna begrepp som ”grön tillväxt” och ”cirkulär ekonomi” och garnerar med bilder på skira blad i sina PowerPoints. Vi låter inte sådana ord förbli buzzwords. Återigen, action speaks louder… Förstahandsvalet då vi bygger våra stommar är självklart material som är cirkulära – alltså går att återvinna och återbruka – företrädesvis i trä. Och vi planerar och bygger för användning av förnyelsebar energi och bränslen. Alla dessa aspekter påverkar hållbarheten på ett ekonomiskt plan.

Dessutom handlar det om användningen av huset. Under hela dess livslängd. Exempelvis skapar vi system som medvetandegör de boende om sin egen förbrukning av el, värme, vatten och varmvatten. Och gör de boende delaktiga; ger dem kunskap för att spara pengar. De känner inte bara att de gör skillnad – utan märker det i plånboken.

Behov bortom låga elräkningar.

För att skapa ekonomiskt hållbara bostadsområden krävs en mängd insikter. Vad värdesätter de boende? Vad behöver de i sina liv? Hur kommer deras önskemål att förändras? Vad väntar barnfamiljen? Pensionären? Gig-jobbaren?
Verktyget för att möta detta är kunskap. Denna ger oss i sin tur möjlighet att lägga krut på rätt ställe.
Vi bygger bostäder med olika upplåtelseformer och varierade bostadstyper. Vi planerar och bygger in flexibilitet som medger att livet tar en ny vändning. Man ska kunna bo kvar oavsett förändrade familjeförhållanden eller ekonomisk situation.

Is money green?

Faktum är, att hållbarhetsbegreppet är en realitet för oss långt innan det ens existerar några hus. Ty, en sida av ekonomisk hållbarhet som sällan får tillräcklig uppmärksamhet, är grön finansiering.

Grön finansiering är lån från banker och kreditinstitut vars målsättning är hållbar utlåning som gör skillnad för miljön. Kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet tydliggörs ytterligare när det finns möjlighet att påverka våra finansiella kostnader genom att driva projekt med hållbarhet i fokus. Med grön finansiering är projektet hållbart redan innan första spadtaget. Det är ett kvitto på att vi jobbar med hållbarhet på ett långsiktigt och seriöst sätt.

Vår verksamhet och affärsmodell ska, så långt det är praktiskt genomförbart, skapa förutsättningar för långsiktig hushållning med naturresurser. Den ska vara ekologisk hållbar och ska dessutom bidra till välmående och trygghet hos de människor som bor i eller besöker de nya samhällen vi bidrar att skapa. Centralt för oss, är att uppnå balans mellan alla dessa komponenter. Och med tanke på vår tidshorisont – den som du hittar i vårt bolagsnamn – måste alltsammans vara ekonomiskt sunt på lång sikt. Ekonomisk hållbarhet är kvittot på att Aeonics idé fungerar.