Sundsvall
Brohuvudet 1

Sjädtavallie på sydsamiska, är Norrlands tredje största tätort. Inne i staden snuddar antalet invånare vid 60 000. Det mesta i Sundsvall händer kring Selångersån, vattendraget du inte hört talas om, om du är född söder om Gävle. Vid Åkroken (där ån mycket riktigt rinner i en tydlig krok), ligger Mittuniversitetet. Där har självaste Foppa utnämnts till hedersdoktor.

Strax öster om universitetet, med adressen Storgatan 66, planerar vi ett flerbostadshus. De som flyttar in närmast ån, har strömmande vatten mindre än ett kast med liten iPhone bort. Deras utsikt norrut domineras av det 166 meter höga Norra Berget. Och detta är ett riktigt berg med naturreservat och allt. Inte någon artificiell höjd av fyllnadsmassor.

Fastigheten Brohuvudet 1 är attraktivt belägen intill Selångersån på Storgatan 66 i centrala Sundsvall. Kort promenad till Mittuniversitetet (västerut) och handelsstråket i Stenstaden (österut).

Nuläge

Fastigheten är i dagsläget obebyggd. Projektering inför försäljning/uthyrning pågår.

Vision

Här vill vi skapa attraktiva bostäder i varierande storlekar i ett av Sundsvalls allra bästa lägen.

Vision

Sovrum beläget 50 meter från Selångersån, ett utmärkt kanotvatten vid högt vattenstånd.

Status

Detaljplanearbete

Bygglov

Projektering

Uthyrning

Byggstart

Inflyttning

Fakta

Område:
Västermalm
Kommun:
Sundsvall
Adress:
Storgatan 66
Fastighetsbetckning:
Brohuvudet 1
Fastighetstyp:
Detaljplanelagd mark med färdiga byggrätter
Yta:
Markareal:
Planerad utveckling:
Flerbostadshus, ca XX lägenheter