Exakt 2031 ord om det vi inte vill prata om.

Att bara prata om hållbarhet håller inte. Vackra ord eller gröna medaljonger i en företagspresentation binder inte koldioxid. Vi föredrar att tänka och agera hållbart. Det gäller såväl då vi förvaltar de fastigheter vi har, som då vi planerar för framtidens byggnader och boendemiljöer. Först då får de många, vackra orden ett värde. Förutom den uppenbara, ekologiska sidan av hållbarhet, så finns en rad ekonomiska och sociala aspekter. Det finns givetvis en poäng även med de många orden: Att berätta hur vi resonerar; hur ekologisk hållbarhet sätter ramarna för social och ekonomisk hållbarhet. Men för oss gäller mesta möjliga verkstad och minimalt med snack. Motsatsen vore ohållbar.

Aeonic-wood-close-7

Livscykelanalys.
Hur vi ser på den.

krypptall

Ekonomisk hållbarhet
– det långa perspektivet.

Aeonic-natur-6555

Social hållbarhet
– har hus värderingar?

Aeonic-natur-0693

Ekologisk hållbarhet
– vi är ju alla en del av kretsloppet.