Vi är Aeonic.

Aeonic är en privatägd fastighetskoncern som äger, utvecklar, nyproducerar och bedriver långsiktig förvaltning av bostads-, samhälls- och kommersiella fastigheter samt mark i Stockholmsregionen, Mälardalen, på Gotland samt på universitets- och högskoleorter i Sverige.

Företaget grundades 2019 av Peter Saxby, Robert Taflin och Daniel Lövsund utifrån en gemensam vision om att bygga upp ett långsiktigt, familjeägt fastighetsbolag med fokus på aktiv utveckling och nyproduktion av genomtänkta bostäder för egen långsiktig förvaltning.

Grundarna har gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling, nyproduktion och förvaltning med fokus på bostäder. I ägarkretsen återfinns även två väl valda minoritetsägare samt tre långsiktiga investerare.

Bolaget har en stabil finansiell bas, en hög genomförandekapacitet i egen regi och står stadigt på en solid, gemensam värdegrund avseende vilka vi är, hur vi bedriver vår verksamhet och vilket avtryck vi ämnar lämna efter oss. Det gör oss till en trygg och långsiktig partner till såväl privata fastighetsägare, kommuner som leverantörer – och till en god värd för våra hyresgäster.

Följ oss på LinkedIn >

Peter Saxby

Peter Saxby
VD

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Grundat och drivit bolag inom media och fastighetsutveckling. Under tio år ansvarig för rådgivning inom transaktioner och utveckling av kommersiella fastigheter på Skeppsholmen Sotheby’s Realty Kommersiella.

Telefon: 0707-77 66 96
E-post: peter.saxby@aeonic.se

Robert Taflin
Affärsutveckling

Varit verksam inom fastigheter och fastighetsmäkleri sedan 1990, bland annat som VD för Index Estate och Notar. Under de senaste 10 åren även bolagsbyggare inom clean tech, life science och medical devices; bland dessa märks Exeger AB, Atrogi AB och Sigrid Therapeutics AB.

Telefon: 0709-99 79 10
E-post: robert.taflin@aeonic.se

Robert Taflin

Daniel Lövsund

Daniel Lövsund
Projektutveckling

Civilingenjör i industriell ekonomi. Gedigen erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen, dels som anställd i några av de mest väletablerade bolagen; dels genom egna bolag. Har ansvarat för utveckling och uppförande av ett drygt tusental bostäder.

Telefon: 0702-17 15 94
E-post: daniel.lovsund@aeonic.se

Anette Heilbrunn Saxby
Kommunkontakter och uthyrning

Ekonom från Stockholms Universitet. Tidigare projektledare på SollentunaMässan; VD för byggbolag specialiserat på fasader, samt varit politiskt sakkunnig och ansvarig för fastighets- och investeringsroteln inom Stockholms Läns Landsting.

Telefon: 0708-64 62 84
E-post: anette.heilbrunn@aeonic.se

Anette Heilbrunn Saxby

Aion

Aion
Mytologisk figur; gudagestalt

Killen verkar avslappnad och ser närmast välgymmad ut, vilket möjligen förvånar då han personifierar tiden och evigheten. Han håller i en antik matematisk innovation, ett möbiusband – även denna en evighetssymbol. Denna muskulöse gosse avbildades med många små keramikplattor ungefär år 250, i en romersk villa i Sassoferrato. Vi hittar honom både inom grekisk och romersk mytologi och hans namn är Eon. Eller med grekisk stavning; Aion. Vår vän med lågt BMI har även givit sitt namn till den längsta kända tidsenheten på jorden, en eon. 

Aeonic är ett gammalt engelskt ord som betyder ”evig, tidlös, bestående”. Vi brukar säga att vårt namn är vår kompass, och precis så är det. Det styr hur vi agerar.