Strängnäs
Björsund  9:1

Du kör aldrig förbi Björsund. Det går inte, eftersom torra land slutar och Mälaren börjar här. Känner du inte till platsen, så beror det nog på, att du inte känner någon i Björsund. Ortens totala folkmängd är 99 personer, so come on – what are the odds? Bryggnocken i filmen är belägen 19 km nordväst om tornet i Strängnäs domkyrka och 110 km från Slottsbacken i Gamla Stan. I Björsund samarbetar vi med en likasinnad bostadsutvecklare och Arkitektriket. Projektet omfattar ett markområde om drygt 130 000 kvadratmeter. Ett vykort härifrån skulle ha bildtexten Småbrutet kulturlandskap. När vi själva använder lagom stora bokstäver, kallar vi området naturskönt. Använde vi större bokstäver, skulle vi störa lugnet.

Intill Mälaren. ICA Nära Granbecks i Lundby och Sörmlands Musteri ligger i närheten. Och Kjulagrillen. Sörmlandstrafikens linje 9 tar dig från Björsund Väst till Fristadstorget i Eskilstuna.

Nuläge

Åkrar, ängar med hästar, lövskog och en Mälarvik som du bara kunnat drömma om. Fastighetsförättning och bygglovsprojektering pågår.

Vision

Flyttlassen har på allvar börjat gå från städerna. Många arbetar på distans och värdesätter ett ostört boende nära naturen. Björsund 9:1 är svaret på deras önskningar.

Vision

Förr gick trafiken hit med färja. Bron över Björsundet, byggd 1983, skapade dock ingen genomfartstrafik, ty bland ängarna i Björsund slutar både allmän väg och torra land.

Status

Förhandsbesked

Bygglov

Projektering

Uthyrning

Byggstart

Inflyttning

Fakta

Område:
Björsund
Kommun:
Strängnäs
Adress:
Fastighetsbetckning:
Björsund 9:1
Fastighetstyp:
Mark
Yta:
Markareal:
139239 kvm
Planerad utveckling:
Småhus